👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6A Realia, engelskspråkiga länder

Skapad 2018-05-08 09:25 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Engelska
Under vecka 19-21 kommer du att jobba med en muntlig presentation om ett engelskspråkigt land.

Innehåll

Realia – engelskspråkiga länder

Förbered en muntlig presentation om ett engelskspråkigt land. Under första lektionen ska du välja vilket land du vill lära dig mer om och sedan börja hitta fakta om det landet. Ta med iPaden till lektionen.

 

Så här ska vi arbeta: Hitta fakta om det land du valt. Skriv ner nyckelord eller gör lappar som stöd för att berätta muntligt. När du har hittat fakta spelar du in dig själv med iPad och berättar om landet. Kom ihåg att du inte ska läsa innantill utan försök använda stödord. Filma gärna när du berättar för någon hemma (då blir det naturligt att höja blicken). Be också den som lyssnar att ställa någon fråga. Längd 1-2 minuter.

Deadline: Fredag v. 21

Prepare a presentation about an English speaking country. During class, you will decide which country you want to learn more about and start finding information about it. Bring your iPads to class.

This is how we are going to work: Find information about your selected country. Write down keywords or make flash cards. Record yourself with your iPad and talk about the country. Remember! It’s important that you do not read from a script. Use your cards to help you remember the important points. Approximate length of recording should be 1-2 minutes.

Deadline: Friday w. 21

Countries to choose from:  England, Wales, Scotland, Ireland, Malta, Canada, USA, Jamaica, Australia, New Zeeland, South Africa.

 

Oral presentation. Facts about an English Speaking Country

Write down keywords or make cards.

Which country is it?

Where in the world is it located?

What is the capital called?

What’s the population?

What is the geography like? How is the climate?

What kind of a government does the country have?

Are there any other major languages apart from English?

Who is the leader?

What does the flag look like?

 

Schema:

v. 19 tisdag   Realia. Förbered en presentation om ett engelskspråkigt land. Under lektionen ska du välja vilket land du vill lära dig mer om och sedan börja hitta fakta om det landet. Ta med iPaden till lektionen.

v. 19 fredag Lediga

v. 20 tisdag   Ped. FM, ingen engelska

v. 20 fredag Fortsätt förbereda din presentation. Öva gärna inför en klasskamrat. Jobba i workbook enligt checklista.

v. 21 tisdag   Fortsätt förbereda din presentation. Jobba i workbook enligt checklista.

v. 21 fredag. Idag är deadline för att lämna in den inspelade presentationen på Unikum. Lägg filen i din engelskamapp på Google Drive och länka sedan till den i Unikum. Det är också deadline för att lämna in din workbook.

 

Uppgifter

 • Muntlig redovisning, engelskspråkigt land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6