👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

poesiprojekt

Skapad 2018-05-08 09:34 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Sommaren närmar sig och känslorna flödar. Du kommer nu att få välja ut en dikt eller en sång som du gillar för att sedan tolka dess budskap. Du får själv välja om du vill analysera en dikt/sång som är svensk eller som är skrivet på ditt modersmål. Om du väljer ditt modersmål så krävs en översättning för att vi andra ska förstå. Slutprodukten kommer att vara en presentation inför klassen antingen via photostory eller power point. Sången eller dikten måste visas upp/spelas upp (delar av den). Du ska också välja ut ett par bilder som du tycker illusterar ditt verk. Det kan vara bilder som du har tagit själv. Ha så kul!

Innehåll

Upplägg av redovisning!

Följande punkter måste ingå i din redovisning men du får själv välja ordningen.

 

 • Välj en låt eller en dikt som du gillar (på svenska eller på ditt modersmål).
 • Läs lite om författaren.
 • Läs igenom och analysera hela låten, hela dikten.
 • Kan man se ngn koppling mellan verket och förfatarens liv? Vilken då?
 • Vad får dikten/låten dig att känna? Varför? Hur kommer det sig att du gillar den?
 • Om du har valt en låt så vill jag att du spelar upp en kort bit och att du kommenterar detta.
 • Om du har en dikt så vill jag att du skriver av den.
 • Om du har valt en dikt/sång på ett annat språk behövs en översättning till svenska.
 • Vad handlar texten om? Hur tolkar du den? Kan du se något budskap i texten? Här blir det viktigt att du citerar och kommenterar olika delar. Du måste alltid berätta varför du tänker som du gör.  Hittar du några symboler, metaforer eller liknelser i texten, vilka då och hur  tolkar du dem?
 •  Välj två bilder eller fler som illusterar texten och berätta på vilket sätt de gör detta.
 • Se videon som jag har länkat för att förstå bättre vad liknelser, metaforer och symboler är. 

 

Innan du kör igång, gå in och titta på vilka kunskapsförmågor som bedöms i detta projekt!

Lycka till!

Z

 

 

 

Uppgifter

 • liknelser, metaforer och symboler

Matriser

SvA
Gränbyskolan: Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 7-9

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsman
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna sam-spelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Språkliga strategier
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.