Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage i Indien

Skapad 2018-05-08 09:53 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap
Du är i Indien och ska göra ett reportage om hinduismen. Du träffar en intressant person som ställer upp på en intervju.

Innehåll

Mål

Du ska kunna skriva ett reportage om Indien och hinduism.

Arbetets innehåll

 

Din uppgift blir att du ska skriva ett reportage om hur det är att besöka en stad i Indien. Du beskriver tydligt, med miljöbeskrivningar och intervjuer, hur du märker att hinduismen är en viktigt religion för flera människor. Ditt reportage ska också innehålla en fiktiv intervju med en person som är hindu. Tänk på att använda alla fem sinnena (lukt, smak, syn, känsel, hörsel) när du skriver för att ge stämning och skapa intryck.

 

Reportaget ska innehålla följande:

-miljöbeskrivningar och personbeskrivningar

-intervju (kort del) med pratminus

-ögonblicksbild från platsen

-fakta om hinduismen

-bild och bildtext

-ingress (skrivs först eller efter du skrivit brödtexten)

-avslutning (knyter ihop reportaget)

-mellanrubriker

-slagkraftig rubrik

-artikelförfattarens namn

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med reportaget både på svenska- och So-lektionerna under v.16-18. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din skriftliga förmåga i svenska och religion.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
    Sv  4-6
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    Sv  4-6
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
    Sv  4-6

Matriser

Re Sv
Reportage i Indien

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva reportage, struktur och textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. T.ex. Eleven har skrivit en rubrik.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation. T.ex. Eleven använder rubrik, ingress, brödtext. Texten är styckeindelad.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. T.ex. Eleven gör konsekvent styckeindelning. Rubriken och ingressen fångar läsarens intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: