👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP- städa naturen fritidshem

Skapad 2018-05-08 11:23 i Älvseredsskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs kommun ht-2017
Grundskola F – 6
Städa i naturen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi valde att städa i vår by en dag. Detta för att öka barnens förståelse för andra. 

  • Varför ska eleven lära sig detta? För att få en förståelse vad som sker när man slänger skräp, och hur lång tid det tar för skräpet att försvinna.
  • Vad ska eleven förstå? Att skräpet försvinner inte. Det göms i naturen, men om alla hjälps åt kan vi hjälpa varandra med att hålla rent.
  • Vilka förmågor ska eleven utveckla? Att ta eget ansvar gentemot djur och natur, och få en känsla för kretsloppet.

Utvärderingen 

  • Vad ska utvärderas? Om barnen fått en förståelse för djur, människa och natur.
  • Hur ska utvärderingen göras? via frågor och samtal med eleverna.

Undervisning och arbetsformer

  • Hur ska vi genomföra det? vi plockar skräpet, visar och dokumenterar, samtalar med eleverna om hur lång tid det tar för skräpet att försvinna, vad som händer med djuren och naturen.
  • Hur har elevernas intresse och behov tagits till vara? Vi har lyssnat på var eleverna har sagt och tyckt om detta.
  • På vilket sätt har eleverna varit delaktiga? Det var eleverna själva som börja samla in skräp utmed vägen när vi gick. Det tyckte det såg fult ut att det låg slängt i dikena.