👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar, prioritering och avrundning

Skapad 2018-05-08 14:13 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om att multiplicera och dividera tal och decimaltal med 10, 100 och 1000. Du kommer också att lära dig om prioriteringsregler, överslagsräkning och att avrunda heltal och decimaltal.

Innehåll

Tidsperiod: v.18-21

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 9. Koll på matematik 5B. 

Test v.21

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Beräkningar, prioritering, avrundning. Kap 9

Utvecklingssteg.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck där olika räknesätt finns representerade - reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning och avrundning
Matematiska begrepp
Eleven visar, använder och uttrycker kunskap om: - kapitlets begrepp
Matematiska metoder
Eleven: - använder fungerande metoder för att utföra beräkningar vid huvudräkning och överslagsräkning - väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer - använder enkla prioriteringsregler - utför multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Matematisk kommunikation
Eleven: - beskriver/redovisning kunskaper om beräkningar, prioritering och avrundning med olika uttrycksformer. - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar, prioritering och avrundning