👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2018-05-08 14:47 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Vi undersöker våra största världsreligioner: Kristendom, judendom och islam. Vi kommer även att få veta lite mer om religionerna buddism och hinduism.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
I detta arbete kommer vi lära oss mer om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer även att få veta lite mer om religionerna buddism och hinduism. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, lära oss namn på och fakta om vanliga högtider, religiösa byggnader, symboler och föremål.

Innehåll

Vad?

Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristendomen, judendomen och islam. Du kommer även att få utveckla din förmåga att beskriva likheter och olikheter mellan de tre största religionerna.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med genomgångar och diskussioner.

Vi ska:

 • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna samt se på film om dem,
 • jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera och reflektera över likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • läsa olika religiösa berättelser

Bedömning:

Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du kan:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser.

Du kommer även att få visa skriftligt att du har lärt dig vad man kallas när man utövar respektive religion, namn på heliga skrifter, platser och symboler.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3