👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2018-05-08 15:08 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 Teknik Historia
Vi kommer att undersöka hur det var att leva som en gammal soldat i torpet vid Norby.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • göra frågor om hur man levde i Soldattorpet förr i tiden
 • berätta något du lärde dig om hur människor levde i Soldattorpet
 • berätta någonting om Kristendomen på den tiden
 • jämföra hur du lever nu med hur ett barn levde förr

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • vara delaktig när vi tillsammans gör frågor inför besöket vid Soldattorpet
 • berätta utifrån bilder hur människor levde i Soldattorpet
 • berätta någonting om Kristendomen på den tiden
 • rita bilder där du jämför livet förr och nu

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • hur människor levde förr i tiden
 • att jämföra hur människor levde förr med hur man lever idag
 • vilka frågor som är bra att ställa

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att titta på film (Astrid Lindgren).
 • Vi kommer besöka Soldattorpet.
 • Vi kommer att intervjua andra vuxna. 
 • Vi kommer att titta på olika tekniska föremål från förr. 
 • Vi kommer att öva på att göra jämförelser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Hi   3