Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2018-05-08 15:50 i Vasaskolan Ludvika
Ett arbetsområde med NTA-temat Fjärilars liv som utgångspunkt.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet Fjärilars liv. Det handlar om hur fjärilar utvecklas, är uppbyggda och lever.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få utveckla din analytiska, kommunikativa, begreppsliga och värdegrundande förmåga genom att:

 • följa fjärilens livscykel och visa hänsyn och omtanke om den levande individen
 • lära dig fakta om fjärilar och andra insekter
 • förstå vad som är utmärkande för en insekt
 • göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild 

Hur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:

- observera och dokumentera fjärilens livscykel

- Göra enkla undersökningar

- samtala och diskutera

- läsa, skriva och se på film

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du har förmågan att:

 • ta hand om din egna larv
 • redogöra fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förklara vad som är speciellt för en insekt
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel
 • dokumentera i din fjärilsbok

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt;
- i det praktiska arbetet med att föda upp din fjäril
- genom att dokumentera undersökningar och observationer
- genom olika typer av texter, övningar och bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: