Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 5 VT-18 Melodispel och musikhistoria "Beethoven"

Skapad 2018-05-08 22:08 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Musik
Vi lyssnar på musik som Ludwig van Beethoven har komponerat, hör hans livshistoria och lär oss spela melodin från den nionde symfonin.

Innehåll

Periodens syften

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Vad gör vi under lektionerna?

Sång:

Vi sjunger "Månadsvisan" till ackompanjemang av en symfoniorkester

Praktiskt musicerande:

Vi tränar oss på melodispel på keyboard när vi spelar "An die Freude" eller "Månadsvisan". 

Samtal och diskussioner:

Vi pratar om musiken vi sjunger, spelar och lyssnar på, om begrepp, musikaliska symboler, ord och uttryck och hur musiken har kommit till.
I samband med "An die Freude" pratar vi om Beethoven, hans liv och den 9e symfonin.

Vad är det vi tränar?

Sång:

Vi tränar sångrösten så att den blir "vigare" och på att texta noga. Vi tränar på att lyssna och sjunga samtidigt för att det ska låta rent och rätt i tempo. Vi tränar på att sången ska låta fint och lagom starkt. -Att sjunga ut och våga höras väl utan att "skrika".

Praktiskt musicerande:

Vi tränar förmågan att se hur musiken är uppbyggd med melodi och harmoniskt med olika ackord. Vi tränar uppmärksamhet och koncentration när rätt ackord ska spelas vid rätt tillfälle. Vi tränar förmågan att aktivt lyssna efter hur melodin och de olika ackorden låter i sitt rätta sammanhang. Vi tränar den finmotoriska förmågan när fingrarna övar sig att spela melodin och att ta de olika ackorden.

Samtal och diskussioner:

Vi tränar oss på att föra resonemang kring vårt eget och andras musicerande. Vi tränar oss på att uttrycka oss om våra egna musikupplevelser och på att ge exempel på hur musik kan påverka människor. 
Vi tränar oss på att känna igen musik från olika genrer och kulturer. Vi pratar om olika musikinstrument.

Vad är det som bedöms?

I det här arbetsområdet är det din förmåga att spela melodier och hur du kan känna igen musik som vi har lyssnat på under arbetsområdet som bedöms.

Bedömningen sker fortlöpande tillsammans med muntlig och skriftlig kontinuerlig återkoppling kring hur du bör öva vidare för att nå högre nivå i bedömningen. 

Bedömningen sker i bedömningsmatrisen "Musik, kunskapskrav åk 6 enligt Lgr 11", som ligger i din samtalsmall under ämnet musik och förs kontinuerligt över till kunskapstabellerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: