Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2018-05-09 07:32 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Historia
I detta arbetsområde läser vi om en tid i vår historia som kallas för frihetstiden.

Innehåll

Vi arbetar med detta arbetsområde genom att:

-läsa och diskutera läromedelstext (Historieboken), både på egen hand och tillsammans. 

- se på filmklipp som illustrerar och visar hur det var under denna tid. 

- gemensamma diskussioner kring den fakta vi får till oss om denna tid. 

- arbeta med instuderingsfrågor.

- göra ett redovisande arbete om upplysningens vetenskapsmän/kvinnor och uppfinnare

- göra ett avslutande läxförhör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Arbetsområde i Historia: Frihetstiden

På väg mot E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tidsperioder och Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker på varför denna tid kallas för frihetstiden. Du har svårt att ge något exempel från denna tid. Du känner dig osäker på vilka skillnader det kunde vara mellan människor som levde i Sverige under denna tid.
Du kan förklara varför denna tid kallas för frihetstiden. Du kan ge något exempel på något som var typiskt för denna tid. Du kan ge något exempel på skillnader mellan grupper för människor som levde då (från olika stånd) och kan ge någon förklaring till dessa skillnader.
Du kan förklara varför denna tid kallas för frihetstiden. Du kan ge flera olika exempel på vad som var typiskt för denna tid. Du kan ge flera exempel på skillnader mellan grupper (stånd) för människor som levde då och ger också förklaringar till dessa skillnader.
Du kan förklara varför denna tid kallas för frihetstiden. Du kan ge flera olika exempel på vad som var typiskt för denna tid och varför. Du kan ge flera olika exempel på skillnader mellan flera olika grupper (stånd) för människor som levde då och ger också flera olika förklaringar till dessa skillnader.
Undersöka utvecklingslinjer och Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker på vilka skillnader det fanns för människor som bodde i staden och på landet under denna period. Du känner dig osäker på den del av frihetstiden som kallas för upplysningen och hur det påverkat den tid vi lever i idag.
Du kan ge något exempel på skillnad mellan de som levde i staden och de som levde på landet under denna period och varför det var skillnader. Du kan ge något exempel på någon uppfinning från perioden upplysningen och hur detta påverkat oss idag.
Du kan ge flera exempel på skillnader mellan de som levde i staden och de som levde på landet under denna period och flera anledningar till dessa skillnader. Du kan förklara varför en tid från denna period kallas för upplysningen. Du kan gå något exempel på på någon uppfinning från denna period och hur det påverkar oss idag. Du kan förklara varför potatisen blev så viktig under denna period.
Du kan ge flera exempel på skillnader mellan de som levde i staden och de som levde på landet under denna period och flera anledningar till dessa skillnader. Du ger också exempel på skillnader mellan könen. Du kan förklara varför denna period kallas för upplysningen. Du kan ge flera exempel på uppfinningar från denna tid och som påverkar oss idag också. Du kan förklara varför potatisen blev så viktig under denna period och varför den lever kvar än i våra dagar.
Använda källmaterial
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker på vilka källor som finns från denna period i vår historia. Du känner dig osäker på hur det var för människorna under denna tid.
Du kan ge något exempel på källa från denna tid och som kan förklara hur människorna hade det då. Du förklarar varför du kan lita på denna källa.
Du kan ge flera exempel på källor från denna tid och som kan förklara hur människorna hade det då. Du förklarar också varför du kan lita på källorna. Du kan ge något exempel på hur de reformer som Gustav III införde kring politik förändrade livet för människorna som levde då.
Du kan ge flera exempel på källor från denna tid och som kan förklara hur människorna hade det då. Du förklarar också varför du kan lita på dessa källor. Du kan ge flera exempel på hur de reformer som Gustav III införde kring politik förändrade livet för människorna som levde då.
Spår av historien
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker på varför en historisk person kan beskrivas på olika sätt.
Du kan ge något exempel och förklaring till varför en historisk person kan beskrivas på olika sätt.
Du kan ge flera exempel och förklaringar till varför en historisk person kan beskrivas på olika sätt. Du kan ge någon förklaring till varför vi har så många franska ord i vårt språk idag.
Du kan ge flera olika exempel och förklaringar till varför historiska personer från denna tid beskrivas på olika sätt. Du kan ge förklaringar till varför vi har franska ord i vårt språk idag och ger också exempel på detta (grupp av ord) och varför just dessa ord.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker på ord och begrepp som hör till denna historiska tid.
Du förstår texterna och kan besvara frågor som använder historiska ord och begrepp.
Du förstår texterna och kan besvara frågor som använder historiska ord och begrepp. Du använder något historiskt ord och begrepp i dina svar.
Du förstår texterna och kan besvara frågor som använder historiska ord och begrepp. Du använder flera historiska ord och begrepp i dina svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: