👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar samt syror och baser

Skapad 2018-05-09 09:09 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Om blandningar och lösningar samt syror och baser
Grundskola 4 – 6 Kemi
Om blandningar,lösningar, syror och baser så att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna till företeelser i vardagen.

Innehåll

Syfte med området vi ska jobba med:

 • Att introducera begreppen blandning och lösning.
 • Att lyfta fram att nästan allting omkring oss är blandningar av olika slag.
 • Att ge några vardagliga exempel på blandningar.

 

Vad du kommer att lära dig och vad du ska kunna efter att ha arbetat med kapitlet:

 • vad som menas med en blandning och en lösning
 • metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
 • vad som menas med surt och basiskt
 • begreppet försurning och hur naturen påverkas av försurningen

 

Arbetet:

 • Bok och arbetshäfte från Boken om Fysik och Kemi av Hans Persson
 • Laborationer
 • Grupparbeten och redovisningar
 • Föreläsningar och filmer

Matriser

Ke
Bedömningsmatris Blandningar, lösningar, syror och baser

Bedömningen avser

Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Begrepp, modeller och teorier
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Föra resonemang
Den här aspekten handlar om att kunna resonera om kemiska samband och hållbar utveckling.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat,bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Undersökningar
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.