Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växthuseffekten

Skapad 2018-05-09 09:26 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi
Bedömning för området växthuseffekten

Innehåll

Vi har nu jobbat ett par veckor med vatten, luft och klimat. Nu ska du få visa dina kunskaper inom dessa områden i denna inlämningsuppgift. Uppgiften kommer att bedömas i kemi, fysik, svenska och geografi.

 

Uppgift 1

Rita en bild och förklara vad växthuseffekten är.

Förklara också vad den förstärkta växthuseffekten är.

 

Förklara så ingående du kan och använd dig av de olika delarna vi jobbat med på lektionerna i både SO och NO.

Uppgift 2

Ange orsaker till den förstärkta växthuseffekten och vilka effekter de får. Tänk på att föra ett utvecklat resonemang i flera led. I ditt resonemang är det viktigt att du belyser olika perspektiv så att du får med exempel från alla de ingående ämnena.

 

Uppgift 3

Vad kan man göra åt den förstärkta växthuseffekten? Kan den enskilda människa ändra livsstil för att påverka? Vad kan samhället göra? Ge exempel på åtgärder och förklara vad de innebär. Tänk på att föra ett utvecklat resonemang i flera led. I ditt resonemang är det viktigt att du belyser olika perspektiv så att du får med exempel från alla de ingående ämnena.

 

Matriser

Fy Bi
Växthuseffekten

E
C
A
Begrepp fysik
Du visar grundläggande fysikalisk förståelse för ämnet genom att använda dig av fysikens begrepp och förklaringsmodeller.
Du visar god fysikalisk förståelse för ämnet genom att på ett utvecklat sätt använda dig av fysikens begrepp och förklaringsmodeller.
Du visar mycket god fysikalisk förståelse för ämnet genom att på ett välutvecklat sätt använda dig av fysikens begrepp och förklaringsmodeller.
Begrepp biologi
Du visar grundläggande biologisk förståelse för ämnet genom att använda dig av biologins begrepp och förklaringsmodeller.
Du visar god biologisk förståelse för ämnet genom att på ett utvecklat sätt använda dig av biologins begrepp och förklaringsmodeller.
Du visar mycket god biologisk förståelse för ämnet genom att på ett välutvecklat sätt använda dig av biologins begrepp och förklaringsmodeller.
Diskussion
Du för en enkel diskussion kring växthuseffektens konsekvenser.
Du för en utvecklad diskussion kring växthuseffektens konsekvenser.
Du för en välutvecklad diskussion kring växthuseffektens konsekvenser.
Agrument
Du för en enkel argumentation för dina förslag gällande att minska växthuseffekten.
Du för en utvecklad argumentation för dina förslag gällande att minska växthuseffekten.
Du för en välutvecklad argumentation för dina förslag gällande att minska växthuseffekten.
Texten
Du har skrivit en enkel text där du använder ett vardagligt språk.
Du har skrivit en utvecklad text där du blandar ett vardagligt och ett naturvetenskapligt språk.
Du har skrivit en välutvecklad text där du använder ett naturvetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: