👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningens texter

Skapad 2018-05-09 10:03 i Rävlanda skola Härryda
Tidningens olika texter
Grundskola 7 Svenska
Tidningens olika texter

Innehåll

Syfte

Genom att läsa och arbeta med olika tidningstexter lär du dig känna igen de vanligaste texterna som nyhetsartikel, notis, reportage, insändare, debattartikel och krönika. Vid genomgång och med hjälp av kortfattade beskrivningar får du reda på vad som är typiskt för varje text. 

Mål

• Lässtrategier för att förstå, tolka, och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

• Kunna läsa beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg.

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser

Sv
Tidningens texter

Texttyper
Eleven visar i tillräcklig utsträckning kännedom om tidningens olika texttyper och dess särdrag.
Eleven visar god kännedom om tidningens olika texttyper och dess särdrag.
Eleven visar mycket god kännedom om tidningens olika texttyper och dess särdrag.