Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

miniSEMLA

Skapad 2018-05-09 12:07 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
SEMLA - ett arbetssätt i förskolan. Vi provar att arbeta med SEMLA (Socioemotionellt materiellt lärande) som en del i vårt UndiF projekt. Men här anpassas SEMLA till de yngsta i förskolan (miniSEMLA)

Innehåll

Vad?
Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio Emotionellt Materiellt Lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet. Vi kommer att arbeta med SEMLA= Socio Emotionellt Materiellt Lärande. En pedagogisk praktik som bygger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer och genomföra planer. 
 
För de äldre barnen samlas man kring en gemensam frågeställning. I miniSEMLA har jag valt att låta barnen utforska många nya skapandematerial. Vi kommer titta på olika hus och byggnader och tillsammans vara i en verkstadsmiljö med rikt material och prova att sammanfoga olika material med varandra.
 
 
Hur?
Genom ett transdisciplinärt förhållningssätt.
En iordningsställd miljö:
 • Tillåtande
 • Rikligt med utforskande material
 • Hjälpmedel för att sammanfoga, forma, skapa. Tex lim, tejp
 • Möjlighet att kunna söka information.
 • Tänkarhörna med plats för att skissa ideér
 • Utställningsdel, där barnen kan spara sina byggen
 
Förhållningssätt:
 • En stöttande miljö som understödjer utforskandet.
 • Självstöttande -utveckla egna idéer.
 • Uppgiftsstöttande -gemensamt problem.
 • Socialt stöttande -ihop med kompisar och vuxna.
 • Interagera med varje barn.
 • Ge kvalificerade erbjudanden.
 • Skapa förutsättningar för koncentration, uppmärksamhet och "grit".

 

Jag samlar mina reflektioner löpande utifrån följande frågeställningar:  
 
Våra upptäckter och iakttagelser kring barnens förändrade kunnande gällande: 
 • Uppmärksamhetsförmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Kommunikationsförmåga 
 • Hur barnen anammar det etiska perspektiv vi förmedlar till dem gällande dokumentation och respektfullt förhållningssätt till andras arbete och idéer 
Våra upptäckter och iakttagelser kring: 
 • Vad som händer när vi tar hjälp av barnens dokumentation för att komma vidare i SEMLA arbetet. 
 • Vår förmåga att ge barnen kvalificerade erbjudanden för att ge barnen stöd i SEMLA arbetet utan att störa barnets egen arbetsprocess och vad detta förhållningssätt leder till. 
 • Effekten av att tillsammans med barnen samla tankar kring "dagens undervisningsstund" samt göra en återblick/revisit vid arbetets start för att stärka arbetets fortskridande.

 

Varför?
Under det sista upplägget till det treåriga forskningsprojektet "Undervisning i förskolan" med Malmö Universitet har Vaxholm valt att prova på SEMLA. Alla deltagare i Undif gruppen röstade fram detta undervisningsupplägg.
 
 
När?
Minst en gång i veckan, den stund barnen orkar hålla fokus under en 6-veckors period.
 
Var?
Ateljén har förvandlats till en verkstad, SEMLArum.
 
Vilka?
Fyra barn och en förskollärare.
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: