Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse

Skapad 2018-05-09 12:46 i Håksbergs skola Ludvika
Skriva berättelse
Grundskola 6 Svenska
Du ska skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Du kommer också att få ge respons på andra berättelser.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska träna på att skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Berättelsen ska hålla en röd tråd och innehålla gestaltning av miljöer och personer.

Hur ska vi lära oss detta?

 Du kommer att få respons på din berättelse av en kompis. Genom responsen kan du utveckla din berättelse.

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din förmåga att i berättelsen använda skrivregler, att gestalta och ha en utvecklad handling samt att ge och använda respons.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att på dator skriva en berättelse. Under arbetets gång får du respons av både kompis och lärare. Du ska också ge respons på en kompis berättelse.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: