👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2018-05-09 13:57 i Blötbergets skola Ludvika
Vi arbetar med NTA-lådan: Fjärilars liv
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet Fjärilars liv. Du kommer att få följa förvandlingen från glupsk fjärilslarv till vacker Tistelfjäril. I slutet av temaarbetet kommer du att få vara med om att släppa ut fjärilarna i naturen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • följa fjärilens livscykel och visa hänsyn och omtanke om den levande individen
 • lära dig fakta om fjärilar och andra insekter
 • förstå vad som är utmärkande för en insekt
 • göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild.

Hur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:

 • observera och dokumentera fjärilens livscykel
 • ta hand om fjärilslarver och följa deras utveckling.
 • göra enkla undersökningar
 • samtala och diskutera
 • läsa, skriva och se på film
 • dokumentera genom att teckna/illustrera bilder av olika slag.
 • läsa faktatexter som handlar om fjärilar och andra insekter.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • redogöra fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förklara vad som är speciellt för en insekt
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel
 • dokumentera i din fjärilsbok

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt;

 • i det praktiska arbetet med att föda upp din fjäril
 • genom att dokumentera undersökningar och observationer
 • genom olika typer av texter, övningar och bilder
 • genom att delta i gemensamma diskussioner

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Fjärilars liv

Målet är uppnått
På god väg att nå målet
på väg att nå målet
Fjärilens livscykel
 • NO   3
Du kan berätta om fjärilens alla olika stadier i livscykeln
Du kan berätta om några olika stadier i livscykeln
Med hjälp av pedagog kan du berätta något om fjärilens livscykel
Begrepp
 • NO   3
Du kan förstå och förklara begrepp som hör till fjärilens livscykel.
Du känner till några begrepp som hör till fjärilens livscykel och kan förklara dessa
Med hjälp av pedagog kan du förklara något begrepp som hör till fjärilens livscykel
Dokumentation
 • NO   3
Du dokumenterar dina undersökningar och kan använda dina dokumentationer i diskussioner och i samtal
Du dokumenterar dina undersökningar, med viss hjälp från pedagog kan du använda dina undersökningar i diskussioner
Med hjälp av pedagog dokumenterar du dina undersökningar