👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varg

Skapad 2018-05-09 14:08 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Vi läser den skönlitterära boken "Varg" skriven av Ulf Nilsson och Linda Mill. Boken beskriver entreprenörskap, kopplingen arbete - lön, arbetet på en tidning mm. Efter läsningen bearbetar vi texten genom att diskutera, skriva och utöka ordförrådet.

Innehåll

 

Förmågor

 

Du kommer att utveckla din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter, att reflektera och sätta ord på dina tankar samt diskutera och förstå vad som är underförstått i texten. Du kommer att utveckla ditt ordförråd och muntligt berätta och förklara dina tankar om det du läst. Du kommer att fördjupa dig ännu mer i hur man gör gestaltande beskrivningar i berättande text.

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • förstå olika texter
 • redogöra för innehållet i texten som lästs
 • läsa mellan raderna
 • uttrycka åsikter
 • delta i gemensamma diskussioner och lyssna på andra
 • skriva gestaltande beskrivningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
  SvA  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  SvA  A 6