👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EVOLUTION VT-18

Skapad 2018-05-09 15:29 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Biologi
Livets utveckling- EVOLUTION

Innehåll

 Kunskapsmål:

 • formulera vad som är typiskt för alla levande organismer
 • beskriva livets uppkomst utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller
 • redogöra för begreppet art och artbildning
 • beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas

 

 

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • EPA - enskilt , par eller grupp, alla.
 • Själv- och kamratbedömning
 • Diskussioner i mindre och större grupper.
 • Filmer
 • Övningsuppgifter
 • Texter
 • spel
 • Sånger

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt slutprov.

 

Övningar och innehåll:

sidor i boken:

6-12

13-14

17-19

22-29

Häftet ( finner du bifogat nedan)

pptx ( finner du bifogat nedan)

Begrepp: se häftet

För frågor till de olika förhören se pptx

 

 

 

 

Uppgifter

 • Endast häften och pptx till EVOLUTION

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9

Matriser

Bi
Biologi år 7-9

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa och **något generellt drag** med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då **enkelt identifierbara** ekologiska samband och **ger exempel på** energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då **förhållandevis komplexa** ekologiska samband och förklarar och **visar på samband kring** energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då **komplexa** ekologiska samband och **förklarar och generaliserar kring** energiflöden och kretslopp.