👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext V.19-23

Skapad 2018-05-09 16:45 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Nu tränar vi grunderna för att skriva faktatexter. Ni kommer att skriva varsin faktatext och sedan presentera er text muntligt för de andra i klassen.

Uppgifter

  • Faktatext

Matriser

Sv SvA
Faktatext

Innehåll

kommentar
E
C
A
röd tråd
Du har följt instruktionen och dina tankegångar framgår.
Du har följt instruktionen och dina tankegångar framgår tydligt.
Du har följt instruktionen och dina tankegångar framgår tydligt.
beskrivningar, förklaringar
Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
ämnet
Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt, t.ex.med resonemang som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt,t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.

Struktur och textbindning

kommentar
E
C
A
sammanhang
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
delar
Texten har en struktur som passar en faktatext, t.ex. att du använder rubrik, inledning och underrubriker. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en faktatext..

Språk, stil, normer

kommentar
E
C
A
ordval
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar en faktatext t.ex. med ett sakligt och ämnesanpassat språk
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, samt inleder meningarna på olika sätt
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, samt inleder meningarna på olika sätt
tempus
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl
Tempus fungerar väl
skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken

Svenska som andraspråk

kommentar
E
C
A
Strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl
språk
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk