👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säker på nätet

Skapad 2018-05-11 08:46 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Internet tar så stor plats i våra liv att är det viktigt att vi kan hantera informationen, granska och värdera den. Vi måste vara uppmärksamma kring vad vi hör och ser och tänka till kring huruvida det är sant eller falskt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleven att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möte med matematiska former och mönster.

 

Förmågor i fokus

  • söka information från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
  • värdera och argumentera olika källors trovärdighet utifrån fakta.

 

Centralt innehåll

Att undersöka verkligheten

  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Konkretisering av målen

  • Eleven tar del av information i olika medier och för diskussioner kring sanningshalten i de olika källorna.

 

Bedömning
Eleven kan ta ställning och motivera varför ett påstående kan vara sant eller falskt. Eleven hänvisar till källor för att underbygga sina resonemang och använder relevanta begrepp för att understryka sina argument/motiveringar.

 

Genomförande

Tillsammans med vår skolbibliotikarie och kurator kommer att föra många diskussioner gemensamt och i mindre grupper. Vi kommer bl.a. använda filmer från UR "Hur vet du det?", delar ur materialet "Viralgranskaren" som finns på Skolverket hemsida, Espressofilmer och material.

Vi utgår från de källkritiska frågorna: 

Hur är källan, proffsig eller slarvig? Hur ser bilderna ut?

När gjordes källan? Är den gammal eller ny?

Vad är det? Är det reklam? Är det information? Är det någons åsikter?

Varför har källan skapats? Är det någon som vill få dig att köpa något? Få dig att tycka saker? Vill någon sälja något?

Vem ligger bakom källan? Finns det något namn? 

 

Viktiga begrepp under arbetets gång:

källa, avsändare, fakta, fördom, halvsanning, källkritik, påstående, rykte, syfte, trovärdig, vinkla, åsikt