👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse åk 3 vt - 18

Skapad 2018-05-11 10:41 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

 

Syfte:

Eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiv.

Förmåga i fokus:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

 

Centralt innehåll:

 Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar och lekar såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och deras regler.
 • Takt och rytm i danser och rörelser till musik.

 Friluftsliv och utevistelse

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och utevistelser.
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.
 • Allemansrättens grunder.

 

Konkretisering av målen:

Rörelse

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.

Friluftsliv och utevistelse

 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar och idrotter.
 • Eleven kan orientera sig i närområdet med hjälp av kartor.
 • Eleven kan genomföra aktiviteter med anpassning till allemansrättens regler.

 

Bedömning:

 • Du deltar aktivt under idrottslektionerna.
 • Du visar att du förstår och följer reglerna i olika lekar och idrotter.
 • Du beskriver hur man kan undvika att bli skadad i samband med lekar och idrott.
 • Du visar att du förstår vad allemansrätten innebär och kan ge exempel på regler.

 

 

Genomförande:

 • Redskapsgymnastik och motorikbanor, öga/handmotorik.
 • Tydliggöra målen för eleverna.
 • Kartkunskap inom- och utomhus.
 • Orientering i närområdet.
 • Dans i grupp.

 

Matriser

Idh
Hälsa och rörelse vt-18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar, med stöd av vuxen, ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag försöker hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och samspelar med lagkamrater. Jag hanterar med- och motgångar.
Motorisk Träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. hoppa, krypa, fånga.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. hinderbana. Jag vågar utmana mina motoriska färdigheter prova något nytt.
Jag kontrollerar den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan med stöttning av pedagog vända kartan rätt och gå en kort bit med kartan rättvänd. Jag känner till något karttecken.
Jag kan till viss del orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta. Jag känner igen de vanligaste karttecknen.
Jag kan relativt enkelt orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta. Jag känner igen och förstår de vanligaste karttecknen.