👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik k.8-9

Skapad 2018-05-11 11:29 i Norrskolan Uddevalla
Planering kopplad till Prima 3b kapitel 6 och 7.
Grundskola 3 Matematik
Under kapitel 8 och 9 kommer vi öva mer på multiplikation och division med tabell 7, 8 och 9, talmönster, bygga och rita tredimensionella figurer, beskriva geometriska objekt och problemlösning. Vi repeterar också uppställningar och klockan.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar gemensamt på matematiken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • spel
 • sånger och ramsor
 • diskussioner
 • praktiska övningar

Vi övar i par genom att:

 • diskutera olika lösningar av ett och samma tal
 • samarbeta 
 • spelar spel

Vi övar enskilt genom:

 • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
 • följa instruktioner
 • arbeta med problemlösning
 • arbetar med praktisk material

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • räkna multiplikation och division med tabell 7, 8 och 9
 • följa och göra egna talmönster
 • lösa enkla matematiska problem genom att planera och välja lösningsmetod
 • bygga och rita av tredimensionella figurer
 • beskriva geometriska objekt: sida, hörn, vinklar, sidoyta och kant
 • räkna addition- och subtraktionsuppställningar
 • läsa av digital och analog tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3