👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 18 Novellanalys

Skapad 2018-05-11 12:29 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F
I denna uppgift ska du visa att du kan läsa, förstå, tolka, analysera och dra kopplingar mellan litteratur, författare och samhälle.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
    Gr lgr11  -
  • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
    Gr lgr11  -

Matriser

Novellanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa och förstå
Du läser novellen och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av novellens handling, personer och miljö
Du läser novellen och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av novellens handling, personer och miljö.
Du läser novellen och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklande sammanfattningar av novellens handling, personer och miljö.
Du läser novellen och visar en mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar
Analysera/ se samband/ Dra slutsatser
Du visar viss läsförståelse genom att du gör mycket enkla kommentarer kring novellens innehåll och budskap,
Du visar grundläggande läsförståelse genom att du gör enkla tolkningar kring novellens innehåll och budskap, samt ser samband mellan novellen och författaren. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå, använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet.
Du visar god läsförståelse genom att du gör utvecklande tolkningar kring novellens innehåll och budskap, samt novellen och författaren.
Du visar mycket god läsförståelse genom att du gör välutvecklade tolkningar kring novellens innehåll och budskap, samt novellen och författaren.
Koppling mellan litteratur och samhälle
Du har svårt för att förklara hur novellen påverkats av den tid den skrivits i.
Du kan enkelt förklara hur novellen påverkats av den tid den skrivits i. Detta visar du genom att ge något exempel från novellen utifrån det du lärt dig och gör någon enstaka koppling till samhället.
Du kan förklara hur novellen påverkats av den tid den skrivits i. Detta visar du genom att ge flera konkreta exempel från novellen utifrån det du lärt dig och visar på några få kopplingar till samhället och dess förändringar
Du kan mycket utförligt förklara hur novellen påverkats av den tid den skrivits i. Du kan ge flera exempel från novellen och diskutera kopplingarna till samhället och dess förändringar.
Språkligt skriftligt
Du kan med stöd skriva en enklare text, som du varierar något.
Du använder ett enkelt språk och varierar det något. Vissa felaktigheter förekommer i din text.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel.