👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp08 - Planering Gracias 9 kap 7-9

Skapad 2018-05-11 13:14 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I kap 7-9 kommer vi att fokusera på följande moment: - Berätta hur det kan vara att bo i Madrid. - Prata om hur det är att bo i ett annat land. - Berätta lite om la Tuna. - Använda verbet "gustar" i presens (me gusta, te gusta osv.). - Använda alla frågeord. - Berätta lite vad texten handlar om (Trata de...). - Använda några speciella verbformer (conozco, hago, salgo, sé).

Innehåll

Klicka på länken nedan för att komma åt planeringen (dokumentet uppdateras kontinuerligt).

Planering VT2018

Matriser

M2
Sp08 - Bedömningsmatris Gracias 9 kap 7-9

JAG...

Nivå 1
Jag behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 2
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 3
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget C
Nivå 4
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget A
SKRIVER...
(texter/dialoger, presentera sig/andra, vad man har gjort under lovet, vad man ska göra under veckan, vad en historia handlar om, på fritiden, vad du/någon gör just nu, ge dina åsikter, berätta om dina vanor och vad du gillar/inte gillar)
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras.
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
TALAR...
(texter/dialoger, presentera sig/andra, vad man har gjort under lovet, vad man ska göra under veckan, vad en historia handlar om, på fritiden, vad du/någon gör just nu, ge dina åsikter, berätta om dina vanor och vad du gillar/inte gillar)
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras.
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
SAMTALAR...
(frågeord, turistfraser, idiomatiska uttryck)
och uttrycker mig med lösryckta ord och kan inte interagera med andra.
och visar att jag delvis kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på någon fråga.
och visar att jag kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på några enstaka frågor/följdfrågor.
och visar att jag kan interagera med andra på ett mer detaljerat sätt genom att t.ex. ställa och svara på frågor/följdfrågor samt att aktivt delta i samtalet.
LÄSER...
men visar att jag inte förstår det jag hör/läser och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
HÖR...
men visar att jag inte förstår det jag hör/läser och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
HAR ETT...
(glosor som hör till varje kapitel, räkneord 1-10000, ordningstal)
väldigt begränsat ordförråd (jag kan väldigt få eller inga ord alls ur kap 7-9).
delvis grundläggande ordförråd (jag kan några ord ur kapitlen 7-9). (30-50%)
grundläggande ordförråd (jag kan flera ord ur kapitlen 7-9). (50-70%)
grundläggande ordförråd (jag kan de flesta ord ur kapitlen 7-9). (70%-eller mer)
VISAR ATT...
(un/una, el/la, los/las, singular/plural, verb: presens (med/utan diftong), futurum, perfekt, adjektivets komparation, gerundium,reflexiva verb, verb av typen “me gusta/me gustan”)
jag inte kan använda grammatiska strukturer ur kapitlen 7-9.
jag delvis kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 7-9.
jag kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 7-9 med viss säkerhet.
jag kan använda de flesta grammatiska strukturer ur kapitlen 7-9 med viss säkerhet.
VISAR ATT...
(fakta om Madrid: geografi, historia, traditioner, kända personer)
jag inte har några kunskaper om Madrid och att jag inte kan kommentera i enkel form lite fakta om landet i olika sammanhang och områden. Jag kan inte göra enkla jämförelser med mina egna erfarenheter och kunskaper.
jag har lite kunskaper om Madrid och att jag kan kommentera i enkel form lite fakta om landet i olika sammanhang och områden. Jag kan göra några enkla jämförelser med mina egna erfarenheter och kunskaper.
jag har lite kunskaper om Madrid och att jag kan kommentera i enkel form lite fakta om landet i olika sammanhang och områden. Jag kan göra några enkla jämförelser med mina egna erfarenheter och kunskaper.
jag har kunskaper om Madrid och att jag kan kommentera översiktligt några fakta om landet i olika sammanhang och områden. Jag kan göra några enkla jämförelser med mina egna erfarenheter och kunskaper.