Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & Ljus åk 8

Skapad 2018-05-11 14:13 i Furulunds skola Partille
Grundskola 8 Biologi Fysik
Vi har arbetat med ljud och hörsel samt ljud och syn under ett antal veckor. Arbetet har fokuserat på begreppsdelen i fysik men vi har arbetat med olika sätt att visa kunskaper kring dem. Vi har haft samma upplägg varje vecka och detta har innefattat läsläxa följt av gemensam genomgång och diskussion, laboration på berörda begrepp samt arbete med expertområde eller uppgifter. Elevernas förmåga att använda begreppen bedöms i första hand på den muntliga aktiviteten på genomgångar och diskussioner men även på skriftliga uppgifter under arbetets gång samt vid två tillfällen i slutet av området.

Innehåll

Kursinnehåll återfinns på Classroom i kursen "Ljud och ljus".

Avsnitt i textbok som används: Fysik i Direkt s.64 - 107, samt BiologiDirekt s. 184 - 189

Bedömning sker i bifogade matriser (se nedan). 

All planering finns via Classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Bi
Ljud och ljus åk 8

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Skriftlig kommunikation
Vi arbete med skriftliga texter och uppgifter visar jag att..
...jag kan använda mig av enkel information och skapa enklare texter samt göra arbetsuppgifter så att de kan följas av läraren.
...jag kan använda mig av information från flera källor och skapa texter av dessa.
...jag kan använda information och skriva ihop texter som har en struktur och är lätta att följa. Texten har ett sammanhang och jag är källskristik
...jag läser, sammanfattar och skapar texter som har ett vetenskapligt kvalitativt innehåll och en tydlig struktur. Jag använder mig av vetenskapliga källor.
Laboration - planera
Vid laborationer utan färdighandledning visar jag att...
...jag är på väg att kunna planera en egen undersökning.
...jag kan planera en egen undersökning med stöd.
...jag kan formulera egna frågeställningar och kan planera en egen undersökning som efter mindre justeringar går att arbeta efter systematiskt .
...jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser och kan planera en egen undersökning som går att arbeta efter systematiskt .
Laboration - analysera
Vid redovisning av utförda laborationer visar jag att...
...jag kan förklara och redovisa vad laborationen gick ut på och vad jag fick för resultat.
...jag kan redovisa mina resultat tydligt och dra enkla slutsatser. Jag kan dessutom ge förslag på enklare förbättringar.
...jag kan redovisa mina resultat på flera sätt och jämföra dem med andras resultat och föreslå förbättringar.
...jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. Jag kan jämföra mina resultat med andras resultat, föreslå förbättringar och dra slutsatser utifrån dem.
Använda och förstå begrepp
Vid arbetet med nya fakta och begrepp så visar jag att..
..jag har faktakunskaper och förståelse för studerade begrepp.
..jag har till viss del förmåga att förklara studerade begrepp, sammanhang och samband.
..jag har förmåga att förklara studerade sammanhang och samband med ett till viss del vetenskapligt språk.
..jag har förmåga att på ett självständigt sätt förklara studerade sammanhang och samband med ett vetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: