Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2018-05-11 14:45 i Nygårdens förskola Ale
Förskola
Vi är en mångkulturell förskola där vi möter barnen utifrån deras behov/nivå förmåga i sin språkliga utveckling.

Innehåll

Nuläge

Vi är en avdelning med 17 barn. Barnen är mellan 3-5 år och merparten har annat modersmål än svenska.

 

 

Mål

Vi vill att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp.

Vi vill utveckla deras förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar och ställa frågor samt kunna kommunicera och argumentera.

 

Syfte

Vi vill att barnen skall känna sig trygga och utveckla sin förmåga att uttrycka sig och kommunicera med andra.

 

Genomförande

Arbetet med språklig utveckling är något som ska genomsyra hela vårt arbetssätt och är ständigt närvarande i alla våra aktiviteter och dagliga rutiner.

 

Vi arbetar medvetet med barnens språkinlärning genom sång, rim, ramsor och sagor för att ge dom ett rikt talspråk.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

 

 

Ansvar

 

 

Uppföljning

 

Vi reflekterar och analyserar fortlöpande tillsammans  i personalgruppen varje måndag på vår gemensamma planeringstid.

Vi följer upp planeringen och utvärderar varje månad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: