Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP biologi årskurs 4 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-05-12 13:39 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för biologi under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Biologi
Så här kommer vi att arbeta med biologi.

Innehåll

Biologi årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i biologi

 • Beskriva människans beroende och påverkan på naturen och få en insikt i vad som kan göras för att skapa en hållbar utveckling
 • Känna till och kunna namnge några växter och djur som finns i vår närmiljö
 • Sätta in växter och djur på rätt plats i ett ekologiskt system ex. fotosyntes, förbränning och samband
 • Få en insikt i hur växter och andra organismer kan kännas igen samt sorteras och grupperas
 • Känna till allemansrätten och hur vi kan använda naturen i friluftslivet
 • Få en insikt i olika upptäckter som gjort skillnad för människans livsvillkor
 • Samtala och diskutera genom att använda kunskaper och erfarenheter om naturen

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Hur olika kulturer kan beskriva och förklara olika fenomen i naturen
 • Göra fältstudier och experiment för att systematiskt undersöka naturen ex. vad behöver ett frö för att gro
 • Kunna redovisa dina undersökningar med tabeller, bilder eller skriftliga rapporter

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Få en insikt i hur ett liv utvecklas och hur organismer anpassar sig till olika miljöer
 • Redogöra för olika fenomen genom att använda ord och begrepp i biologi
 • Få en insikt i hur du ska tolka och granska information ex. ställa dig frågor som om det är rimligt eller kontrollera informationen med andra källor 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i biologi
 • Växter
 • Djur och organismer
 • Samband i naturen
 • Allemansrätten
 • Friluftsliv
 • Upptäckter som gjort skillnad
 • Göra undersökningar och söka information
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta inomhus och ute
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Laborera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Biologi bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: