Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP fysik årskurs 4 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-05-12 13:40 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för fysik under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Fysik
Så här kommer vi att arbeta med fysik.

Innehåll

Fysik årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i fysik

 • Samtala och diskutera genom att använda kunskaper och erfarenheter om olika energikällor och hur dessa kan påverka miljön
 • Få en insikt i olika väderfenomen ex. storm och översvämning och hur det kan påverka samhället
 • Få en insikt i hur vi kan påverka energiflödet (ex. med hjälp av kläder och isolering)
 • Få en insikt i olika upptäckter som gjort skillnad för människans livsvillkor
 • Få en insikt i vårt solsystem och hur himlakropparna rör sig i förhållande till solen
 • Hur människan har upptäckt universum ex. rymdfärder och satelliter

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Undersöka kraft och rörelse i vardagssituationer ex. hur bollar studsar och hur en halkig cykelfärd kan kännas
 • Hur olika kulturer kan beskriva och förklara olika fenomen
 • Se vad som går att testa, hur ett test blir rättvist och om det är mätbart
 • Kunna redovisa dina undersökningar med tabeller, bilder eller skriftliga rapporter

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Kunna beskriva hur ljud uppstår och breder ut sig, genom att föra koppla ihop dina iakttagelser med fysikaliska samband ex. hur örat uppfattar det
 • Kunna beskriva ljusets utbredning ex. skuggor och hur det kan uppfattas av ögat
 • Redogöra för olika fenomen genom att använda ord och begrepp i fysik
 • Få en insikt i hur du ska tolka och granska information ex. ställa dig frågor som om det är rimligt eller kontrollera informationen med andra källor 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i fysik
 • Energi
 • Klimat och väder
 • Vatten
 • Ljudets egenskaper
 • Ljusets egenskaper
 • Solsystemet
 • Människan i rymden
 • Upptäckter som gjort skillnad
 • Göra undersökningar och söka information
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta inomhus och ute
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Laborera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Fysik bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: