👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Naturen i skogen

Skapad 2018-05-13 13:29 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
I ämnet biologi kommer vi arbeta med temat skogen. Vad är ett skogslandskap? Vad gör vi av skogen? Hur kan vi arbeta hållbart och tänka på miljön? Var finns skog och vilken typ av skog och vilka lever i skogen och vad äter de?
Grundskola 5 Svenska Biologi
Vad skulle hända om all skog försvann? Vad är en skog? Hur påverkar vi skogen och hur påverkas skogen av oss? Vad använder vi skogen till? Vem äter vem eller vad i skogen?

Innehåll

 

Mål för detta arbetsområde

Du kommer att få utveckla din förmåga att...

HANTERA INFORMATION, genom att söka, samla och sortera information 

ANALYSERA, genom att jämföra och se likheter och skillnader

ANVÄNDA BEGREPP, genom att förstå olika begrepp och kunna använda dem. Bergrepp du ska kunna: lövskog, barrskog, blandskog, nedbrytning, näringskedja, rovdjur, bytesdjur.

NAMNGE olika sorters träd och djur som finns i skogen. Kunna beskriva grodors och fjärilars livscykler. Kunna beskriva enkla näringskedjor, Vem äter vad eller vem?

 

 

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vi kommer att:

Besöka Slättenskogen

Titta på filmer

Läsa i Biologiboken

Samtala, resonera och förklara

Studera träd och dess form, likheter och skillnader

Arbeta enskilt och i grupp

Studera näringskedjor. Vem äter vem eller vad?

Skriva en kort och sammanfattande text om Slättenskogen 

 

Vad som kommer att bedömas och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att..

använda begrepp korrekt

att använda information, hur du söker och samlar och strukturerar den

Skriva en sammanfattande text om Slättenskogen då du analyserar och förklarar, ser likheter- skillnader

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Sv Bi
Biologi SKOGEN

På god väg
Kan
Kunna enkelt förklara allemansrätten
 • Bi  4-6
Enkelt kunna gruppera och sortera tex. träd eller djur
 • Bi  4-6
Kunna namnge vanligt förekommande träd och djur i närmiljön
 • Bi  4-6
Kunna namnge några svampar
 • Bi  4-6
Känna till fotosyntesen
 • Bi  4-6
Känna till näringskedja
 • Bi  4-6
Kan genomföra enkla undersökningar
 • Bi  4-6
Kan föra resonemang om likheter och skillnader om tex. träd
 • Bi  4-6