👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattigdomen i världen

Skapad 2018-05-13 14:54 i Maserskolan Borlänge
Fattigdomen i världen, då, nu och i framtiden
Grundskola F – 9 Geografi Samhällskunskap
Vi har sett filmen "Lion" som handlar om en fattig indisk pojke som sannolikt, till följd av fattigdom, kommer ifrån sitt hem och sin familj. Med utgångspunkt i den handlingen tar vi oss, de sista tre veckorna, itu med fattigdomen i världen, då , nu och i framtiden.

Innehåll

 

Fattigdomen i världen

 

Pedagogisk planering

 

Lärare: Maria Näslund

År: 7A, C, D och F

 

Ämne: Geografi och samhällskunskap

 

Tidsperiod: v 20 – v 22

 

Syftet är att vi i detta arbetsområde, i samband med fattigdom, ska utveckla kunskap i sa förmågor:

 

Samhällskunskap

 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

Geografi

 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Konkreta mål

 

 • Du ska utveckla kunskap om hur fattigdomen påverkats i världen över tid
 • Du ska utveckla kunskap om hur urbaniseringen påverkas av och påverkar fattigdomen
 • Du ska utveckla kunskap om hur fattigdomen kan tänkas se ut i framtiden Du ska utveckla kunskap om hur fattigdomen påverkats i världen över tid
 • Du ska utveckla kunskap om orsaken till att många människor idag bosätter sig i storstäder
 • Du ska utveckla kunskap om vilka konsekvenser det blir av att många människor idag väljer att bosätta sig i storstäder
 • Du ska utveckla kunskap om hur världen bör agera för att människor i storstäder, i framtiden, ska få stärkta mänskliga rättigheter.
 • Du ska utveckla kunskap om begreppen socialt och ekonomiskt i samband med hållbar utveckling.
 • Du ska utveckla kunskap utifrån att använda digital statistik som bygger på prognoser om framtiden vad det gäller fattigdom, problem och möjligheter
 • Du ska reflektera över den kunskap du utvecklat, för att i ett större och självständigt resonemang, synliggöra ekonomiska och sociala perspektiv i samband med fattigdomen i världen.

 

 

 

Examination - fredagen i vecka 22, senast

 

Du ska bearbeta informationen i häftet och visa kunskap genom att besvara frågorna i häftet samt i grupp dela med dig av dina tankar och reflektioner om fattigdomen i världen då, idag och i framtiden. I slutet ska du också visa att du kan använda begreppen socialt och ekonomiskt och därmed visa två perspektiv på fattigdomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografi - kunskapskrav

 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Samhällskunskap – kunskapskrav Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

 Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen

 

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

 

 

 

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.