👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7-9: Personenbeschreibung (Skriftlig produktion)

Skapad 2018-05-13 17:44 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Du ska skriva en begriplig och sammanhängande text om vardagligt och välbekant ämne.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Här visar du din förmåga att kommunicera i skrift.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • grammatiska strukturer
 • ord och uttryck

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Lyssna, läsa och översätta texter
 • Öva fraser, ord och uttryck
 • Skriva korta texter

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Skriva en personbeskrivning 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Ämnesmatris - Moderna språk 6-9, Lgr11

F
E
C
A
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.