Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landskapet Skåne

Skapad 2018-05-13 19:55 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Historia Musik Geografi Svenska
Skåne

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Skåne, Sveriges sydligaste landskap kallas ibland Sveriges kornbod. Varför det? Är Skåne verkligen platt som en pannkaka?

Du ska få ta reda på och lära dig mer om landskapet du bor i. 

              

Mål med arbetet

Du ska:

- känna till några historiska platser och några viktiga händelser i Skånes historia.

- kunna peka ut Skåne på en karta, känna till Skånes gränser, städer, vattendrag, öar, slätter och åsar.

- känna till några berömda skåningar och några skånska traditioner.

- kunna läsa av en karta och använda väderstreck

- känna till några vanliga växter och djur i Skåne samt några kända naturområden.

 

Arbetssätt

* Gemensamma genomgångar
* Läsa i Skåneboken 
* Se film
* Läsa kartor och göra kartövningar
* Sjunga sånger med anknytning till Skåne
* Studiebesök - Skåneresa

 

Redovisningsform och bedömning

Arbetet med kartan

Delaktighet och engagemang vid gemensamma samtal och bearbetning av inläst fakta.

Litet kartprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Ge   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: