👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala, räknesätt

Skapad 2018-05-13 20:38 i Gläntanskolan Helsingborg
Kapitel 2 i prima formula, volym och skala
Grundskola 6 Matematik
Detta arbetsområdet handlar om volym, vikt och skala och du kommer att bli bekant med olika polyedrar och hur man räknar ut volymen på dessa. Dina förkunskaper inom area och omkrets kommer till bra användning.

Innehåll

Mål

 Jag ska kunna:

 • beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 3D
 • jämföra och bestämma olika föremåls volym
 • mäta och ange föremåls volym och vikt
 • använda och göra beräkningar i skala 
 • de fyra räknesätten
 • använda strategier vid problemlösning

 

Du bedöms genom: 

 • diskussioner i klassrum
 • diagnos och prov på kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6