👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gummibandsbilen

Skapad 2018-05-13 21:59 i Bohusskolan Ale
Du ska tillsammans med andra bygga en bil som drivs med hjälp av ett gummiband.
Grundskola 7 Teknik
Du ska i detta projekt bygga en bil med inbyggd gummibands-mekanism. Detta projekt ska leda till förståelse av friktionens betydelse samt träning i fantasi och skapande. Arbetet kommer att avslutas med en biltävling där både teknik och design är viktigt. Vi ska rösta om vilken bil är snyggast. Bilen får inte ha någon elektrisk motor och måste byggas av löst material, inga färdiga komponenter är tillåtna. Använd era kunskaper och er uppfinningsrikedom och gör en bil som rullar så långt som möjligt utan mänsklig hjälp. På startlinjen får ni endast hålla i bilen innan startskottet går.

Innehåll

Vad ska du göra?

Regler:

Gruppen ska bygga ett fordon med minst tre hjul.

Fordonet ska drivas framåt med hjälp av en inbyggt gummibandsmotor (en katapult är alltså inte tillåten).

Materialvalet är helt fritt men inga "färdiga" komponenter får användas (t.ex. en leksaksbil är inte tillåten).

Ni får helt fritt stjäla idéer från kompisar, Youtube, Google och andra fordonstillverkare (så länge ni inte gör något olagligt vill säga!).

Ni ska skriva en teknisk rapport som skall innehålla:

 • Framsida. 
 • Skalenlig ritning med mått och material på alla ingående delar.
 • Utförande där du noggrant beskriver hur du konstruerade bilen och berättar om vilket material du använde. 
 • Resultat som beskriver bilens starka och svaga sidor. Vilka svårigheter du stötte på och hur du löste dem. 

Timplan:

Vi kommer gå igenom:

 • Hur får man idéer?
 • Dags för design
 • Att skissa - Perspektivutveckling (Film på Gleerup)
  • Presentationsskiss
  • Skuggteknik
 • Modell

Vi avslutar konstruerandet med en seriös tävling på skoj där längst sträcka vinner ett pris och det fordon som röstas fram som "Concour d´elegance" (snyggast) vinner ett annat.

Slut - v.22 

Vad ska du kunna? - Bedömning

Du kommer bli bedömd på din förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • dokumentera, göra skisser och ritningar

Uppgifter

 • En skiss - designen

 • Ritning

 • Rapport

 • Bild - en färdig produkt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömning av förmågor i Teknik

Ej bedömt
E
C
A
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.