👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykeln

Skapad 2018-05-14 10:21 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Teknik NO (år 1-3) Bild
Månadens grej är cykeln. Dessutom är det cykelveckan i Uppsala. Vi pratar om cykling, hållbar utveckling och återvinning den här veckan. Historia, nutid och framtid.

Innehåll

Den här veckan arbetar vi lite extra om cykeln. Du kommer bland annat att:

 • diskutera cykelns livscykel- från tillverkning till återvinning. Där samtalas också om hur man tar hand om cykeln för att de ska hålla länge och kunna ges vidare.
 • lära dig lite mer om vilka material som används och hur de sorteras
 • titta på en tidslinje över cykelns utveckling, från UNT 1 juli 2017 "trafikslaget på undantaget"
 • samtala om drivkrafter som varit inblandade i utvecklingen av den moderna cykeln
 • designa framtidens cykel
 • skriva en berättelse i Språkskrinet om en magisk cykel. Bearbeta texten med hjälp av tankekompis.
 • samla ämnesspecifika ord
 • se film om cykeln på sli
 • titta på bilder på gamla cyklar och jämföra dem med varandra, wikipedia
 • måla en somrig bild med cykel ute i naturen. Titta på konstverk med cyklar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3