👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt VT-18

Skapad 2018-05-14 13:17 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur fungerar det svenska rättssamhället? Vad händer när ett brott begås? Vad är det för skillnad på lag och regel? Målet med detta arbetsområde är att reda ut dessa och andra frågetecken.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Eleven ska under detta arbetsområde få kunskaper om och utveckla sina förmågor resonera, beskriva samband, argumentera samt använda relevanta begrepp kring det svenska rättssystemet, lagar, straff/vård, brottslighet mm.

Undervisning/arbetssätt

 • Föreläsningar
 • Eget arbete
 • Diskussioner i helklass

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt efter avslutat arbetet och då i form av en samlad bedömning. Följande kommer att bedömas:

Ämneskunskaper

 • Om det svenska rättssystemets uppbyggnad.
 • Om vad som händer när ett brott begåtts.
 • Om vad som händer med offer och förövare.
 • Om hur nya lagar blir till.
 • Om hur brottsligheten ser ut i Sverige.

Samband

 • Elevens förmåga att beskriva samband inom rättssystemet, mellan den lagstiftande makten och den dömande makten, mellan normer och lagar etc.

Resonemang

 • Elevens förmåga att resonera om hur människor och samhällen påverkar och påverkas av varandra.
 • Elevens förmåga att resonera kring rättssystemet, brottslighet, straff etc. utifrån olika perspektiv.

Argumentation

 • Elevens förmåga att argumentera för sin åsikt i frågor som berör avsnittet tex. att ta lagen i egna händer och då också kunna växla mellan olika perspektiv.

Begrepp

 • Elevens förmåga att använda ämnesrelevanta begrepp på ett fungerande sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt VT-18

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Har ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Beskriver samband som är
Samband saknas
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
För resonemang som är
Resonemang saknas eller är inte underbyggda.
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda.
Välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda
För argumentation som är
Argumentation saknas eller är felaktigt underbyggd.
Till viss del underbyggd.
Relativt väl underbyggd.
Väl underbyggd.
Använder ämnesrelevanta begrepp
I för liten omfattning eller på ett felaktigt sätt.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.