👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 8 Ma Bråk och Procent

Skapad 2018-05-14 14:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Procent med bråk
Grundskola 8 Matematik
Bråk och procent. När romarna handlade på marknadsplatsen kunde det var svårt att jämföra bråktal med olika nämnare. Därför började de ange alla mängder i hundradelar även för mängder som kunde förkortats till ett bråk med en mindre nämnare. På latin, som var romarnas språk, sa man per centum - för varje hundra. Idag säger vi procent. Och det betyder just hundradel. Procenträkning är något vi nästan dagligen träffar på i form av reor, prishöjningar, större förpackningar, räntor och andel av ett ämne i en matvara. Bråk använder vi ibland istället för procent när vi t ex räknar ut hur stor del av vår lön som betalas till hyra eller nöje. Det kan också handla om hur stor del någon har satsat i ett lotteri och hur mycket pengar som var och en ska ha sen om de vinner. Du kan göra jämförelser t ex vem har lagt flest andel straffar i mål.

Innehåll

Mål för elev

Begrepp

Du skall bli bättre på att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metod
Du skall bli bättre på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Problemlösning
Du skall bli bättre på att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Innehåll

  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. 
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras som enskilt arbete , genomgångar där vi går igenom nya moment och gruppuppgifter för att kommunicera och resonera.

Vi genomför ett prov under början av juni.

Kursplanemål:

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Bedömning:

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Matriser

Ma
vt -18 Procent med bråk åk 8

--->
--->
--->
Begrepp
Hur bra du är på att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du kan beräkna en procentsats uttryckt i decimalform t.ex. 10% av 500 kr = 0,10 x 500 = 50
Du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du kan förkorta eller förlänga ett bråk för att komma fram till ett decimaltal t.ex. 4/25 förlängs med 4 i täljare och nämnare vilket ger 16/100 = 0,16 = 16%
Du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett väl fungerande sätt. Exempel: Du kan använda förändringsfaktorn i flera steg för att kunna räkna ut en total procentuell förändring t.ex. 0,5 x 0,6 = 0,3 = 30%
Metodförmågan
Hur bra du är på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar med tillfredsställande resultat Exempel: Du kan använda enprocentsmetoden för att räkna ut hur mycket 12% är av 400 kronor.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar med gott resultat Exempel: Du kan använda decimalmetoden för att räkna ut hur mycket 12% är av 400 kronor.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat. Exempel: Du kan använda direktmetoden för att räkna ut den totala förändringen av flera höjningar i följd.
Problemlösningsförmågan
Hur bra du är på att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan bidra till att ge något förslag på andra sätt att lösa uppgiften. Exempel: Du kan förstå och lösa ett problem med hjälp av enprocentsmetoden eller i vissa fall decimalmetoden.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt Du kan ge något förslag på annat sätt att lösa uppgiften. Exempel: Du kan förstå och lösa ett problem med hjälp av decimalmetoden metoden eller i vissa fall direktmetoden.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt Du kan ge förslag på andra (generella) sätt att lösa uppgiften. Exempel: Du kan förstå och lösa ett problem med hjälp av direkt metoden och kan göra detta i flera steg.