Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Hållbar utveckling

Skapad 2018-05-14 14:34 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Vad är hållbar utveckling? Hur kan du göra val i din vardag för att bidra? Hur kan länder förändra sina val för att bidra?

Innehåll

 

Geografi – Energi.

En hemuppgift

 

Detta är individuell skrivuppgift du ska göra hemifrån. Den ska vara klar och inlämnad på Unikum fredag 25 maj. (Tips! Skriv i ett Word-dokument och klistra sedan in i Unikum för att undvika att din text inte sparas).

Frågor som är markerade med U kräver att du skriver ett utförligt svar. Det innebär att du kan ge exempel för att förtydliga ditt svar och förklara vad konsekvenserna kan bli samt använda dina förkunskaper och egna reflektioner.

Uppgiften finns under planeringar; Geografi – Energi. Uppgiften inuti planeringen heter hemuppgift. Skriv dina svar i uppgiften: hemuppgift, i kommentarerna. Läraren klickar i när uppgiften är inlämnad och klar.

För att klara uppgiften behöver du:

1.      En dator och Unikum.

2.      Läromedlet: Koll på Europa s. 80 – 83.

3.      Pappret ”Inte utan våra sopor!”.

Frågorna finns i uppgiften. 

Uppgifter

 • Hemuppgift klar fredag 25 maj

 • Hemuppgift klar fredag 25 maj

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: