Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikprov (genrer, instrumentgrupper och resonemang)

Skapad 2018-05-14 15:20 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 5 – 6 Musik
I ett prov i musik kommer du som har musik denna termin få chansen att visa dina kunskaper inom flera delar av musikämnets innehåll och kunskapskrav.

Innehåll

I ett prov i musik kommer du få chansen att visa dina kunskaper inom flera delar av musikämnets innehåll och kunskapskrav.

Petter har en gemensam genomgång på arbetsområdena på musiklektionen v. 18. Sedan får själv läsa och lyssna på materialet som finns bifogat i planeringen. Det blir prov på detta på musiklektionen v. 19. 

Vi arbetar med och tränar på:

- Musikaliska karaktärsdrag i olika slags musik från olika genrer och kulturer.

- Instrument och instrumentgrupperna.

- Att kunna uttrycka sig om musikupplevelser, musicerande, egna musikaliska tankar och idéer samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.


Arbetsblad att träna själv på ligger i uppgiften som är kopplad till denna pedagogiska planering. Arbetsbladet med begrepp är tänkt som ett hjälpmedel för kunna föra mer utvecklade resonemang om musik. (Samma fil finns som Word-dokument om du vill skriva direkt i datorn och en fil med bildstöd/ledtrådar på några av orden).

Uppgifter

 • Arbetsblad inför provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: