👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri: vinklar, månghörningar och skala, åk 4 vt 2018

Skapad 2018-05-14 15:22 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 Matematik
Viktiga matteord: rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, månghörning, förstoring, förminskning, skala

Innehåll

 • Mål – Konkretiserade mål

När du har arbetat med detta område skall du:

 • kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • kunna namnen på olika månghörningar.
 • kunna förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • kunna förstå och använda skala.
 • kunna förklara rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, månghörning, förstoring, förminskning och skala.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: kap 8 Geometri
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp.
 • Praktiska uppgifter med konstruktion av olika geometriska figurer.
 • Fördjupning och förstärkning av kunskaperna genom en eftermiddag med elevens val i matematik.

Arbetet beräknas hålla på i maj-juni

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du får visa dina kunskaper genom hur du:

 • aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar, tex ger förslag och beskrivningar.
 • använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • varje vecka visar att du behärskar något av målen.

Se bedömningen i matrisen nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri, åk 4 vt 2018

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • Ma  E 6
Kunna namnen på olika månghörningar.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kunna förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • Ma  E 6
Kunna förstå och använda skala.
 • Ma  E 6
Begrepp
Kunna förklara rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, månghörning, förstoring, förminskning och skala.
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11