👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad vt 2018 ESN_MLT

Skapad 2018-05-14 20:41 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi
Sex och samlevnad

Innehåll

A. MÅL OCH BEDÖMNING

1. Övergripande Mål

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
  (Skolverket Lgr 11)

2. Kunskapskrav 

Följande kunskapskrav kommer att bedömas: Se separat matris.

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 1. Centrala innehållet Biologi
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk­domar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

                 2.  Du skall kunna:

  • Förklara och beskriva de olika delarna i människokroppen. Hur de olika delarna är uppbyggda, fungerar och samverkar
  • Förklara beskriva och förklara reproduktionen hos människan från pubertet till graviditet
  • Kunna diskutera och värdera olika preventivmedel
  • Kunna förklara och diskutera runt olika sexuella läggningar
  • Kunna diskutera om hur man förebygger olika sexuellt överförbara sjukdomar
  • Kunna diskutera om hur man globalt tänker i frågan om abort, könsstympning, preventivmedel

                  3. Metod för att nå målen: 

Vi kommer arbeta med diskussioner i grupp och i helklass. Genomgångar med
hjälpa av Power Points. Vi kommer ha praktiska övningar . Se på film.

D.    UNDERVISNING   Se separat planering i form av detaljerat veckoschema som finns på Fronter.

E.  VISA LÄRANDE  Du kommer kunna visa ditt lärande i de muntliga diskussionerna både i mindre och större grupp. Tänk på att vara muntligt aktiv då vi diskuterar!