👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck & väder

Skapad 2018-05-14 21:15 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi lär oss om hur partiklar kan skapa olika fenomen som tryck & väder. Vi lär oss om partikelmodellen där värme, hastighet & volym är faktorer som påverkar att det uppstår tryck och väder. Vi gör småförsök, skriv laborationsrapport och fördjupar oss i något fenomen kring ämnesområdet. Fördjupningen lämnas in skriftligt och redovisas i smågrupper.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen Fysik

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• Genomföra systematiska undersökningar

• Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

 Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

  

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Dessa moment bedöms

- Laborationsarbete

- Diskussioner & resonemang

 

 

Tidsplan (med reservation för förändring)

v.20 -  "Tippa rätt" - lämnas in, Se filmen Luft: Vi lär oss om och anteckna begrepp, upplägg små försök

Läxa till tisdag v.21: se filmen Doktor NO: Under vattnet och anteckna 4 begrepp

 

v.21 - småförsök, demonstration, film-väder, partikelmodell,

Läxa till tisdag v.22: se väderprognos och anteckna begrepp

 

v.22 - förklaring väderbegrepp utifrån partikel modell (fysikbok s.112-115), småförsök, demonstration,

Läxa tisdag v.23: hemlaboration "Fysik i toaletten", "Trolleri med lufttrycket", skriv ner ditt resultat och fundera över varför det blir så...

 

v.23 - Göra klart småförsök, egen liten fördjupning om väder, skriva laborationsrapport, Fysikboken: Rättning av "Tippa rätt", Minns du s.139

 

 

Matriser

Fy
Kunskapskrav fysik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.