👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spel Utomhus åk 7

Skapad 2018-05-15 08:33 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
En LPP som beskriver arbetet inom arbetsområdet Spel Utomhus för åk 7.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
En LPP som beskriver arbetsområdet Spel Utomhus för åk 7.

Innehåll

Lek/Spel Utomhus åk 8

Syfte:             

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

·       Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

·       Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. (ur lgr 11)

Arbetssätt:

Inom detta arbetsområde kommer eleverna att under tre veckor arbeta med olika bollspel och spel utomhus. Eleverna kommer att få prova på Lacrosse och Ultimate Frisbee som är nya övningar för dem. Eleverna kommer även att spela fotboll. Varvat med dessa kommer eleverna att träna sin kondition genom allsidiga rörelser och specifika löpningsövningar. Dessa övningar kommer att ske i form av intervallträning samt lek med tempoväxlingar. Hela detta arbetsområde baseras på det praktiska arbetet.

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och samman­hanget. (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

1. Aktivt deltagande i undervisningen

2. Egen kroppskontroll (koordination, motorik, rumsuppfattning, mm) och teknik.

3. Lagsamarbete och Fair Play

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa - Spel utomhus åk 7-8

F
E
C
A
Lektionsarbete
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Deltar i de olika spelen och anstränger sig i övningarna.
Är drivande och engagerad i aktiviteten och deltar med stor ansträngning i de olika övningarna.
Arbetar mycket aktivt i de olika spelen och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Kroppskontroll & Teknik
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Visar på god rumsuppfattning och klarar de motoriska krav som aktiviteten kräver. Kan anpassa styrka och fart efter aktiviteten. Förstår grunderna i spelets upplägg och syfte.
Visar stor kontroll över de egna rörelserna med god koordination och balans. Anpassar styrka och fart efter aktivitet och deltagare. Har god förståelse för spelets idé, struktur och kan tänka taktiskt i olika spelmoment.
Kontrollerar sina rörelser med god precision och kontroll. Har god koordinationsförmåga och visar god balans och smidighet. Har överblick över spelet och visar förståelse för spelets upplägg och taktiska aspekter. Kan även stödja lagkamrater i det taktiska spelet.
Lagsamarbete & Fair Play
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Är aktiv i lagsamarbetet och är positiv mot sina medspelare. Är uppmärksam på olika regler och följer dessa i spelet.
Är positiv och drivande i lagspelet och stöttar sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och är noga i att själv vara flexibel, kompromissa och skapa ett gott samarbetsklimat i aktiviteten.
Är en förebild för det egna laget och kan stötta sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och kan vid behov utveckla dessa. Är flexibel och kan kompromissa i olika situationer med fokus på aktivitetens bästa. Skapar ett klimat där alla vill vara med och delta.