👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Demokrati

Skapad 2018-05-15 08:52 i Marnässkolan Ludvika
Du kommer att få utveckla din förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I arbetet med demokrati kommer vi att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Du kommer att lära dig mer om beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. Politiska val i Sverige.

Innehåll

Demokrati

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
   

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Sh 4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
 •  

4. Arbetssätt


Vi kommer att arbeta med
-vad demokrati betyder
-skillnaden mellan demokrati och diktatur
-direkt demokrati och representativ demokrati
-hur man håller i ett möte
-vem som bestämmer i kommunen
-vem som bestämmer i Sverige
-hur du kan vara med och påverka
-hur det var förr
-hur många kämpar för demokratin

Vi kommer att diskutera, läsa, göra ordlistor, debattera och titta på filmer, bl a UR:s serie Dröm om demokrati


 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6