👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spel på trummor, bas, gitarr och piano samt spel och sång i ensemble

Skapad 2018-05-15 09:17 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundläggande spelkunskaper samt spel och sång i ensemble.
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi lär oss att spela ackord på gitarr, spela och skapa ackord på piano samt övar trumspel. Vi tränar också sång i form av kör och övningar och du tränar att lyssna på andra i gruppen. Som avslutning får du visa att du kan sjunga och ackompanjera dig själv i en enklare sång.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 

I detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla:  
din förmåga att sjunga och ackompanjera i ensembleform
din förmåga att känna till och använda begrepp såsom tempo, ackord och ackordsföljd, samt vers och refräng o.s.v.

Undervisning

Läraren går igenom de olika instrumenten, dels hur de fungerar, dels hur man spelar på dem. Sedan tränar vi på de olika instrumenten.
Vi övar mycket tillsammans, men vill och behöver du öva på egen hand kan du alltid fråga om att få låna musiksalen för egen övning på tider då det ej pågår lektioner.
Vid ensemblespel går vi först igenom tillsammans hur låten fungerar, hur de olika instrumenten ska spela samt hur melodin – d.v.s. sången – går. Här är det viktigt att du vågar ta i och sjunga så att det hörs. Det viktiga är inte hur det låter när du sjunger utan att du sjunger. Läraren kommer sedan att fördela instrumenten mellan er elever, samt leda spelet i grupp. 

Bedömning

Bedömningen sker genom att läraren lyssnar på dig när du spelar/sjunger. Läraren spelar också in ensemblemusicerandet så att du själv kan lyssna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapsmatris musik: Spel på trummor, gitarr och piano

E
1
Sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säker­het rytm och tonhöjd.
2
Spela melodier
Eleven kan spela enkla melodier med viss tajming.
3
Spela bas
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming.
4
Spela slagverk (trummor)
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming.
5
Spela ackord
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.