👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk6

Skapad 2018-05-15 11:15 i Hamburgsundskolan Tanum
Orientering
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under denna period ska du träna din orienteringsförmåga. Att orientera sig i bekanta miljöer från punkt A till punkt B. Förutsättning att aktiviteten i orienteringsmomentet och vistelsen i natur ger en god hälsa och att du får kännedom om allemansrätten.

Innehåll

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta och kompass i bekant terräng.

Att lära dig lita på din egen förmåga att orientering i olika miljöer.

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering samt visa hänsyn till djur och natur.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi bedömer din förmåga att kunna beskriva och använda kartan samt orientera en bana i bekant och ökänd terräng med varierad svårighet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

 • Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, skala, ekvidistans, passa kartan, kompass.
 • Teoretisk genomgång om allemansrätten. 
 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
 • Orienteringsbanor av varierande svårighet både på skolgården och i skogen.
 • Avslutas med ett orienteringstest.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Orientering

Orientering
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i bekanta miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Kontrollpunkter
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs ledstänger (t.ex. stigar och ängskanter)
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs och bredvid ledstänger.
Jag kan orientera en bana och använda kompassen för att ta ut en kompasskurs mellan kontrollpunkterna.
Kartan mot verkligheten
Jag kan passa kartan med hjälp av verkligheten.
Jag kan passa kartan med hjälp av kompassen.
Jag kan passa kartan och ta ut en kompassriktning
Kartans uppbyggnad
Jag kan kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan passa kartan och kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan på egen hand orientera en bana på svår nivå.

Idh
Idrott & Hälsa Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att delta i spel, lekar och idrotter. Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika spel, lekar och idrotter.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevens förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur-och utemiljö.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Elevens förmåga att orientera.
Med viss säkerhet kan eleven orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Med relativt god säkerhet kan eleven orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Med god säkerhet kan eleven orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.