👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Pp Uppsatsskrivning Sv/SvA 03

Skapad 2018-05-15 12:10 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Eleverna i åk 8 skriver uppsats under en förmiddag. Uppsatsen har ett bestämt tema "Medmänsklighet och gränssättning", men eleven väljer själv perspektiv och genre.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vår värld är under ständig förändring och många är de händelser och skeenden som de senaste åren satt djupa avtryck hos oss människor på olika sätt. Begrepp som medmänsklighet och gränssättning ställs på sin spets. Under en förmiddag skriver du en text inom temat där du väljer mellan tre skilda perspektiv och genrer.

Innehåll

Mål

Du får genom uppgiften möjlighet att utveckla din förmåga att: 

* skriva olika typer av texter med hjälp av deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

* redigering och disposition av texter med hjälp av dator. 

* använda språkliga strukturer, så som skrivregler och skiljetecken. 

Arbetets innehåll

Du kommer under en förmiddag under 160 minuter skriva en uppsats utifrån ett givet tema, men där du själv väljer mellan tre olika perspektiv. Varje perspektiv skrivs utifrån en vald genre. De tre valbara genrerna är: krönika, novell och argumenterande text. Uppsatstillfället liknar i sin struktur det nationella provet i svenska i åk. 9 och är delvis en förberedelse inför detsamma. 

Arbetssätt och redovisningsform

Uppsatsskrivning under 160 minuter. 

Visa din kunskap - Bedömning

Din uppsats kommer att bedömas utifrån hur du:

* utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar och för resonemang om budskap (krönika, argumenterande text). 

* kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

* skriver berättande texter och hur du skriver med ett innehåll av gestaltande beskrivningar, berättargrepp samt dramaturgi (novell).

 

Reflektion

Finns på: 

Uppgifter

 • Uppsatskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Fg Uppsatsskrivning vt 2018

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 3
Krönika Argumenterande text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap.
Aspekt 6
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Aspekt 7
Novell
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.