👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 17/18

Skapad 2018-05-15 14:17 i Rävlanda skola Härryda
Planering i musik läsåret 17/18
Grundskola 4 – 6 Musik
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

 • att sjunga sånger tillsammans
 • att sjunga sånger som hör ihop med olika svenska årstider och traditioner
 • genom musikalteater
 • att lära oss mer om olika instruments utseenden och deras indelning i olika instrumentfamiljer
 • träna rytm och dans

 

Jag kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga i att arbeta aktivt och kunna:

  • delta i våra sånger och sjunga tillsammans.
  • delta i vårt gemensamma framträdande vid jul.
  • delta i gemensamma danser och rytmövningar.
  • genom Kahoot och Quizz visa dina kunskaper om olika instrument och sånger.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6