Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska pp åk 1

Skapad 2018-05-15 15:41 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Engelska
Det huvudsakliga innehållet i undervisningen kommer att vara att träna förmågan att kommunicera i tal. Vi kommer att lära oss vanliga ord och enkla fraser.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

* förstå enkel talad engelska

*sjunga sånger och ramsor

*våga tala engelska

Arbetsområden

 • räkna 1-20
 • åldern-säga, fråga hur gammal någon, jag är
 • färger
 • kroppsdelar
 • säga hej, hejdå, presentera mig och min familj
 • säga några ord för möbler
 • djur
 • skyltar, förstå några enkla budskap på skyltar
 • förstå/sjunga med i några enkla sånger, ramsor och dikter

Bedömning

Se  matris "Engelska åk 1-3"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Bedömningsmatris

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå vad någon säger
t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen.
Tala så att andra förstår
t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” . .
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
Samtala (kommunicera, formulera)
Föra en dialog med andra i tal/skrift
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Läsa och förstå text
t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: