👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion VT 18 - 1D (Gul)

Skapad 2018-05-15 16:03 i Dalabergsskolan Uddevalla
Det här arbetsområdet handlar om tre världsreligioner kristendom, islam och judendom.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad vet du om olika religioner? Vilka religioner finns i Sverige? Religion handlar om sådant som vi känner, tänker och tror. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss lite om de stora världsreligionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att lära oss om tre världsreligioner. Detta gör vi genom att titta på film, läsa faktatexter, arbeta med arbetsuppgifter som har med religion att göra. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • om du kan berätta något om heliga byggnader eller platser och vilka religioner de tillhör,
 • om du kan ge exempel på någon högtid, symbol och viktig berättelse från några av religionerna.

Det gör jag genom att lyssna på det du säger när vi arbetar tillsammans och titta på hur du löser de skriftliga uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

SO
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Världsreligioner
Eleven kan förklara vad religion är och vad det handlar om med stöd av en vuxen.
Eleven kan förklara vad religion är och vad det handlar om.
Gud och de troende
Eleven kan berätta vad Gud och vad de som tror kallas i de tre olika religionerna med stöd av en vuxen.
Eleven kan berätta vad Gud och vad de som tror kallas i de tre olika religionerna.
Symboler
Jag kan berätta vilken symbol som hör till vilken religion med stöd av en vuxen.
Jag kan berätta vilken symbol som hör till vilken religion.
Byggnader
Jag kan berätta vad de olika byggnaderna heter som är viktiga för varje religion med stöd av en vuxen.
Jag kan berätta vad de olika byggnaderna heter som är viktiga för varje religion.
Berättelser och den heliga boken
Jag kan kortfattat berätta någon berättelse från varje religion och namnet på den heliga boken med stöd av en vuxen.
Jag kan kortfattat berätta någon berättelse från varje religion och namnet på den heliga boken.
Högtider
Jag kan berätta om någon högtid från varje religion med stöd av en vuxen.
Jag kan berätta om någon högtid från varje religion med stöd.